Περιεχόμενα

Περιγραφή της Υπηρεσίας Αίτηση Απόσταξης Οίνου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσφέρει την επιχειρηματική πλατφόρμα «Αίτηση Απόσταξης Οίνου».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία covid-19 θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα στήριξης «Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης» σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 «σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν».

Στόχοι του προγράμματος της «Απόσταξης Οίνου σε περίπτωση κρίσης» είναι:

 • 1. την απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων ποσοτήτων οίνου, που δεν διατίθενται στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν,
 • 2. την αποσυμφόρηση των οινοποιείων ενόψει της έναρξης της νέας αμπελουργικής περιόδου

Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας «Αίτηση Απόσταξης Οίνου» είναι:

 • 1. η ηλεκτρονική υποστήριξη των ενδιαφερομένων οινοπαραγωγών και των αρμόδιων υπηρεσιών,
 • 2. η αυτοματοποίηση επιμέρους διαδικασιών
 • 2. η ηλεκτρονική παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος ανά δικαιούχο και συνολικά

1. Ποιους αφορά η Ψηφιακή Υπηρεσία Αίτηση Απόσταξης Οίνου;

Δικαιούχοι του προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592, είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται παράρτημα VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μέσω αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή/και περισσότερες κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/και περισσότερα συμφωνητικά.

2. Προαπαιτούμενα

Η Είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου» είναι ελεύθερη για:

 • • τους Oινοπαραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση επιδότησης απόσταξης .

Για τους Oινοπαραγωγούς η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

! Προσοχή, με τους κωδικούς TAXISnet του ΑΦΜ της επιχείρησης και όχι του εκπροσώπου της επιχείρησης.

3. Μετάβαση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

Ανοίγετε έναν περιηγητή (π.χ. Chrome, Mozilla, Opera) και πληκτρολογείτε στη γραμμή των διευθύνσεων τη διεύθυνσηhttps://www.gov.gr/.

Στη συνέχεια οδηγείστε στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

4. Βρείτε την υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου»

Μεταβείτε στην υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου» με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Πλοήγηση

Από την αρχική σελίδα του gov.gr πλοηγηθείτε Αρχική -> Γεωργία και Κτηνοτροφία και επιλέξτε την υποκατηγορία Γεωργική Επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια επιλέξτε την ενότητα Διαθέσιμη Παραγωγή

B) Αναζήτηση

Στο πλαίσιο αναζήτησης που βρίσκεται στην οθόνη, πληκτρολογείτε: Διαθέσιμη Παραγωγή.

Αναπτύσσονται επιλογές από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ό,τι επιθυμείτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέγετε την ψηφιακή υπηρεσία Διαθέσιμη Παραγωγή.

Εισαγωγική Οθόνη της Ψηφιακής Υπηρεσίας «Αίτηση Απόσταξης Οίνου»

Α) Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr

Στην εισαγωγική σελίδα της ενότητας Διαθέσιμη Παραγωγή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε.:

Αίτηση απόσταξης

Μέσω της εφαρμογής οι Οινοπαραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν .

Τις ποσότητες απόσταξης που έχουν στείλει οι ονοποιοί στα αποστακτήρια

Η υπηρεσία αφορά Oινοπαραγωγούς.

ή

B) Απευθείας στον σύνδεσμο www.distillation.gov.gr

Σύνδεση και Αυθεντικοποίηση στην Ψηφιακή Υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου»

Θα απαιτηθεί να συμπληρώσετε τους κωδικούς TAXISnet.

Βασικές λειτουργίες της Ψηφιακής Υπηρεσίας «Αίτηση Απόσταξης Οίνου»

1. Περιγραφή Βασικών λειτουργιών

Οι συνοπτικές καρτέλες της αίτησης περιλαμβάνουν:

 • Βασικά στοιχεία ταυτοποίησης , επικοινωνίας,
 • Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου,
 • Έγγραφα αίτησης,
 • Καταχώρηση Δράσεων,
 • Καταχώρηση ποσοτήτων ανα Δεξάμενή για κάθε δράσης,
 • Καταχώρηση εγγράφων για κάθε δράσης,

Στοιχεία επιβεβαίωσης και λειτουργίες αίτησης

Οι συνοπτικές καρτέλες πριν την έναρξη υποβολής της αίτησης περιλαμβάνουν:

 • Επιβεβαίωση στοιχείων αιτούντα
 • Ενέργειες αιτήσεων

Επιβεβαίωση στοιχείων αιτούντα.

Ενέργειες αιτήσεων . Καταχώρηση Νέας αίτησης

Ενέργειες αιτήσεων . Διαχείριση καταχωρημένης αίτησης

Ο οινοποιός μπορεί να επιλέξει να εκτυπώσει αντίγραφο της αίτησης του, να επεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησης , είτε να υποβάλλει ένσταση , σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον κανονισμό:

Καρτέλα Οινοπαραγωγού

Η καρτέλα κάθε Οινοπαραγωγού διακρίνεται στα παρακάτω:

 • Βασικά Στοιχεία
 • Στοιχεία επικοινωνίας .
 • Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου .

Η καρτέλα βασικών στοιχείων.

Η καρτέλα στοιχείων επικοινωνίας

Η καρτέλα στοιχείων νόμιμων εκπροσώπων.

Πλοήγηση και κουμπιά ενεργειών

Η πλοήγηση από και προς τις λειτουργίες της ψηφιακής υπηρεσίας πραγματοποιείται με τα «κουμπιά» εκτέλεσης ενεργειών:

Συνέχεια: για την μετάβαση στην επόμενη καρτέλα. Βρίσκεται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης

Πίσω: για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Βρίσκεται πάντα στο πάνω μέρος της οθόνης

Καταχώρηση Αίτησης

Οι Οινοπαραγωγοί είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν δεδομένα στην Ψηφιακή Υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου».

Μετά την είσοδό του στο σύστημα ο οινοποιός έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την καταχώρηση των αναλυτικών του στοιχείων και των δράσεων που επιθυμεί να υποβάλλει.

Με την επιλογή “Επιβεβαίωση” ο οινοποιός μεταφέρεται στην αρχική οθόνη λειτουργιών της αίτησης του όπου επιλέγει την «επεξεργασία» . Στην καρτέλα αυτή τα στοιχεία Επίθετο- Διακριτικός τίτλος, Όνομα, Πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) και ΑΦΜ είναι προ συμπληρωμένα και δεν επιδέχονται μεταβολή. Τα δεδομένα αυτά προσφέρονται ως το αποτέλεσμα της διαλειτουργικότητας με την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρήστη του TAXISnet.

Τα υπόλοιπα πεδία αναμένουν τις τιμές που θα συμπληρώσει ο οινοποιός. Μετά τη συμπλήρωση των δεδομένων επιλέγουμε το κουμπί ενεργειών «Συνέχεια» για την αποθήκευση των πληροφοριών που καταχωρήθηκαν.

2. Επεξεργασία Δεδομένων

Μετά την καταγραφή των βασικών στοιχείων είναι εφικτή η καταχώρηση δεδομένων αλλά και η τροποποίηση των δεδομένων έδρας και επικοινωνίας.

Διαχείριση στοιχείων νόμιμων εκπροσώπων (Στις περιπτώσεις νομικού προσώπου ή Ένωσης Προσώπων).

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται με την επιλογή του κατάλληλου κουμπιού ενεργειών που προσφέρει κάθε περιοχή καταχώρησης πληροφορίας στις καρτέλες

3. Έγγραφα Αίτησης

Επισύναψη των υποχρεωτικών δικαιολογητικών της αίτησης και παρουσίαση ενδείξεων ύπαρξης στα εμπορικά μητρώα και καταχωρήσεων Δηλώσεων Συγκομιδής, Παραγωγής και αποθεμάτων δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους .

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται με την επιλογή του κατάλληλου κουμπιού ενεργειών που προσφέρει κάθε περιοχή καταχώρησης πληροφορίας στις καρτέλες. (Καταχώρηση/ διαγραφή)

4. Προσθήκη Δράσης

Για την προσθήκη νέας δράσης για παρουσίαση επιλέγουμε το κουμπί ενεργειών «Προσθήκη».

Στη συνέχεια στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία και την ομάδα του προϊόντος, το χρώμα , τους αλκοολικούς βαθμούς ,τις ΔΑΟΚ εκκίνησης και απόσταξης και το αφμ παράδοσης και την εγκατάσταση από την οποία προήλθε η συγκεκριμένη ποσότητα προς απόσταξης .

Με την επιλογή «τροποποίηση» γίνονται διαθέσιμες και ενεργές οι λίστες και τα πεδία προς συμπλήρωση

Με την επιλογή «καταχώρηση» πραγματοποιείται η καταχώρησή της εγγραφής.

Με την επιλογή «Διαγραφή πραγματοποιείται η διαγραφή της εγγραφής όταν δεν έχει θυγατρικές εγγραφές.

5. Προσθήκη ή τροποποίηση εγγράφου δράσης

Διαχείριση των υποχρεωτικών εγγράφων για κάθε δράση και προσθήκη νέων δικαιολογητικών. Επιλέγουμε τροποποίηση για την επισύναψη εγγράφου

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται με την επιλογή του κατάλληλου κουμπιού ενεργειών που προσφέρει κάθε περιοχή καταχώρησης πληροφορίας στις καρτέλες. (καταχώρηση/ διαγραφή)

6. Προσθήκη, διαγραφή, τροποποίησης στοιχείων δεξαμενής

Οι ποσότητες της κάθε δράσης αθροίζονται από τις καταχωρήσεις των δεξαμενών. Επιλέγουμε προσθήκη δεξαμενής συμπληρώνουμε τα πεδία του κωδικού δεξαμενής και την ποσότητα . Μετά την καταχώρηση ενημερώνονται αυτόματα το πόσο της αίτησης και η συνολική ποσότητα της δράσης

Υποβολή

Οι Οινοπαραγωγοί αφού έχουν ολοκληρώσει τις καταχωρήσεις τους , υποβάλλον οριστικά την αίτηση τους .

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται με την επιλογή Υποβολής είναι ο έλεγχος της αίτησης

Αν δεν υπάρχουν λογικά σφάλματα η αίτηση υποβάλλεται επιτυχώς και παίρνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου

Εάν υπάρχουν λογικά λάθη αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά

Προεπισκόπηση Λειτουργίες

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο οινοποιός μεταβαίνει στο τελευταίο βήμα που είναι η προεπισκόπηση της αίτησής του

Οι ενέργειες που μπορεί να επιλέξει ο οινοποιός :

 • • Εκτύπωση της αίτησης του
 • • Ακύρωση της οριστικής υποβολής ώστε να μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα της αίτησης και να επαναλάβει της διαδικασία της υποβολής
 • • Επιστροφή στην αρχική σελίδα .

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται με την επιλογή του κατάλληλου κουμπιού ενεργειών:

Αποσύνδεση από την Ψηφιακή Υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου»

Για να πραγματοποιήσουμε έξοδο από την Ψηφιακή Υπηρεσία «Αίτηση Απόσταξης Οίνου» επιλέγουμε το πλήκτρο ενεργειών αποσύνδεση στο πάνω δεξιά άκρο της οθόνης ή απλώς κλείνουμε την καρτέλα του φυλλομετρητή μας (browser).